Medicin, farmaci och hälsa

Vad är MeSH-termer och Svensk MeSH?

MeSH-termer är ämnesord (taggar) som används för att hitta artiklar i databasen PubMed. Till exempel kommer artiklar som handlar om högt blodtryck att få MeSH-termen Hypertension.

Svensk MeSH är en webbplats som hjälper dig att hitta rätt MeSH-term. Där kan man söka på svenska eller engelska för att hitta adekvata MeSH-termer. Själva MeSH-termerna är alltid på engelska. Länk till svensk MeSH

MeSH-termer lämpar sig bäst för sökningar i databasen PubMed, men kan även ligga till grund för sökningar i andra databaser. Till exempel, om man jämför PubMeds MeSH-termer med CINAHLs Subject Headings finns det ett stort överlapp, med vissa skillnader.

Det finns MeSH-termer för de flesta medicinska och omvårdnadsrelaterade begrepp, men inte för allt. 

En sökning med hjälp av ämnesord i en databas ger vanligtvis mer relevanta träffar än en sökning i fritext.

 

Hur man söker fram MeSH-termer

Vi vill använda Svensk MeSH för att hitta MeSH-termer för vår sökning i PubMed.

Om forskningsfrågan är:

"Hur kan musik påverka symtom som oro och agitation hos dementa?"

Kan nyckelbegreppen anses vara "musik", "oro/agitation" och "demens".

 

Sök på dina nyckelbegrepp i Svensk MeSH. Oftast är det bäst att klicka direkt på "SÖK" snarare än att välja ett av orden i rullgardinsmenyn.

Ordet "musik" i sökrutan på Svensk MeSH

 

När man söker på "musik" i Svensk MeSH får man fram två sökträffar, Music och Music Therapy, med varsin definition. 

Sökträffar i Svensk MeSH för MeSH-termerna Music och Music Therapy

Säkerställ alltid att definitionen passar ihop med det du är intresserad av att söka. Ibland kan termer man tror passar visa sig ha en annan definition än vad man tänkt.

Orden Music och Music Therapy (som står i fetstil högst upp på sidan) är MeSH-termer. Du kan använda en eller flera i din PubMed-sökning.

Mesh-termen ska skrivas in i PubMed precis som den står i Svensk MeSH. Hospitals, Teaching till exempel är MeSH-termen för "undervisningssjukhus".

MeSH-termen Hospitals, Teaching på Svensk MeSH

 

Just denna MeSH- term ska användas med kommatecken i PubMed:

Hur MeSH-termen Hospitals, Teaching ser ut i sökrutan på PubMed

Andra sätt att hitta MeSH-termer

När man har hittat en MeSH-term kan man finna liknande MeSH-termer på flera sätt. 

 
"Bredare termer", "Snävare termer", och "Se även"

När man har sökt fram en MeSH-term, till exempel Quality of Life, kan man se bredare och snävare MeSH-termer på den högra sidan av skärmen:

Sidan för MeSH-termen Quality of Life.

Man kan tänka sig att Health Status och Psychological Well-Being är intressanta termer om man tänker på livskvalitet. Klicka gärna på dem för att läsa definitionen och se om de är relevanta för din forskningsfråga. 

På samma sida (för MeSH-termen Quality of Life), under "Se även", hittar vi en annan MeSH-term, Life Style. Kolla gärna även här om termen kan vara relevant för din forskningsfråga. 

Använder man MeSH-termen Quality of Life i PubMed behöver man inte lägga till den snävare MeSH-termen Psychological Well-Being i sökningen, när man söker en bredare term, följer de snävare termerna alltid med "på köpet". 

 

Termer på samma nivå

Vi har tittat på termer som är bredare än Quality of Life, samt snävare termer. Det går även att hitta termer på samma nivå, som skulle kunna kallas för syskontermer. 

Om vi utgår från MeSH-termen Quality of Life och klickar på den bredare MeSH-termen Health Status (på den högra sidan av skärmen), kommer vi till MeSH-termen Health Status (se längre ner):

Sidan för MeSH-termen "Quality of Life". Den bredare termen "Health Status" har markerats

Här kan man kolla för syskontermer till Quality of Life (som syns längst ner till höger under rubriken "Snävare termer").

Till exempel kan man kolla om MeSH-termen Psychosocial Functioning skulle vara intressant för en PubMed sökning. 

Sidan för MeSH-termen "Health Status". De snävare termerna "Psychosocial Functioning" och "Quality of Life" har markerats

Om sökningen strular

Det är inte alla gånger att sökningar i Svensk MeSH går smidigt till.

Till exempel, om vi vill hitta det ovannämnda begreppet "oro och agitation", får vi irrelevanta MeSH-termer om vi söker "agitation" i sökrutan:

Sökresultat i Svensk MeSH för sökordet "agitation"

 

Om man söker "orolig" blir det inte mycket bättre. Det brukar löna sig att vara ihärdig. Söker man på "oro" får man en bra MeSH-term, Anxiety:

Sökresultat för söktermen "oro"

Att hitta fritext-termer i Svensk MeSH

I Svensk MeSH har vi sökt fram MeSH-termen Pleasure

Via flikarna längst ner på sidan får du förslag på svenska och engelska synonymer, som har varsin flik.  

Sidan för MeSH-termen "Pleasure"

Om vi klickar på fliken "Engelska synonymer" ser vi orden "Gratification" och "Enjoyment". Dessa är inte MeSH-termer, men de kan vara mycket användbara för sökningar, både i PubMed och andra databaser.

Man behöver inte ta med alla de engelska orden, bara de som lär användas i vetenskapliga artiklar i PubMed eller andra databaser. I det här fallet verkar både "Gratification" och "Enjoyment" vara rimliga sökord.

 

På PubMed, till exempel, kan en Title/Abstract sökning med Pleasure och dess synonymer lyda:

Gratification OR Enjoy* OR Pleasure

, som i bilden nedan:

Sökningen "Gratification OR Enjoy* OR Pleasure" i Title/Abstract-fältet på PubMed

Här söker vi Pleasure som fritextterm och inte som MeSH-term. 

Asterisken (Enjoy*) söker på olika ändelser av "enjoy": enjoy, enjoys, enjoying, enjoyment.

OBS! Du får använda en asterisk med fritextsökningar (t.ex. Title/Abstract), men det får du inte göra med MeSH-termer, eftersom de har bara en enda korrekt form (i det här fallet, Pleasure).