Arkeologi

Uppslagsverk och ordböcker - ämnesövergripande

Digitala uppslagsverk inom arkeologi

Tryckta uppslagsverk inom arkeologi

Uppslagsverk som är speciellt inriktade på ämnet arkeologi är uppställda på hyllan J i Referensbiblioteket på Carolinabiblioteket och i Karin Boye-biblioteket på plan 2  hylla: Ref Arkeologi.

Exempel på titlar:

  • Cambridge Encyclopedia of Archaeology
  • Cambridge Encyclopedia of Human Evolution
  • Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid
  • Oxford Companion to Archaeology
  • Reallexikon der Germanischen Altertumskunde
  • Sveriges runinskrifter