Egyptologi

Bibliotekskataloger - ämnesövergripande

Att söka böcker

  • På Karin Boye-biblioteket är den största delen böcker inom egyptologi uppställda på plan 2. Fler böcker inom ämnet finns även i den nya uppställningen på entréplanet: DDK-samlingen.
  • Använd bibliotekets söktjänst eller den nationella katalogen LIBRIS för att ta reda på vilken hylla en bok står på.
  • Carolinabibliotekets samling av böcker inom egyptologi är uppställd på magasin eller i Öppen samling och söks i bibliotekets söktjänst eller i LIBRIS. 
  • För litteratur äldre än 1962 söker du i Katalog -1962.