Egyptologi

Uppslagsverk och ordböcker - ämnesövergripande

Uppslagsverk inom ämnet

Tryckta uppslagsverk och ordböcker inom egyptologin

Tryckta uppslagsverk för egyptologin står uppställda i Referensbiblioteket på Carolina Rediviva och på plan 2 i Karin Boye-biblioteket: Ref eg. I UUB:s referenssamlingar finns speciallexikon för bland annat fornegyptiska, latin och grekiska.

Exempel på titlar:

  • The encyclopedia of ancient Egypt (M. Bunson)
  • Ägyptische Wörterbuch (R. Hannig)
  • Frühägyptische Wörterbuch (J. Kahl)
  • Lexikon der Ägyptologie
  • Oxford encyclopedia of ancient Egypt