Genusvetenskap

Artiklar och databaser - ämnesövergripande

Vetenskapliga artiklar/databaser inom ämnet

Sök med ämnesord

Det finns ofta flera ord för samma ämne. I den här videon visar en bibliotekarie hur du kan använda kontrollerade ämnesord för att hitta forskning om ditt ämne i databasen Kvinnsam.