Genusvetenskap

Uppslagsverk och ordböcker - ämnesövergripande

Uppslagsverk för genusvetenskap

Uppslagsverken inom genusvetenskap står på hylla Ref Oh i C-salen på Carolinabiblioteket. På Karin Boye-biblioteket hittar man dem på hylla Ref Oh eller Ohj på plan K1, en trappa ned från entrén.