Genusvetenskap

Uppslagsverk och ordböcker - ämnesövergripande

Uppslagsverk för genusvetenskap

Uppslagsverken inom Genusvetenskap står på Hylla Ref Oh i C-salen på Carolinabiblioteket. På Karin Boye-biblioteket hittar man dem på Hylla Ref Oh eller Ohj på Plan K1.