Nationalekonomi

Internationell data och statistik

Svensk data och statistik

Äldre svensk statistik

Äldre statistik fram till 2003 står uppställd ämnesvis på hyllorna Ref Oi-c(p) på Ekonomikums bibliotek.

Statistisk årsbok för Sverige gavs ut 1914-2014 och finns på hylla Ref Oi-c(p) Allmän statistik på Ekonomikums bibliotek. Den finns online på SCB:s webbplats: 1914-2001 samt 2002-2014.