Referenshanteringsprogram: EndNote

Hitta den referensstil du behöver

Om du ska publicera en artikel i en tidskrift så kan du oftast ladda ner en referensstil via EndNote.com.

Om det inte finns en färdig referensstil att hämta via EndNote så kan du se om det finns en liknande stil via sidan Search by example. Där kan du använda exempel på artiklar, böcker, bokkapitel med mera och formatera källhänvisningar till dem i löpande text samt i referenslistan. Därefter får du förslag på vilka referensstilar som bäst matchar dina behov.