Referenshanteringsprogram: EndNote

Skapa ett bibliotek

Öppna EndNote och välj New under menyn File för att skapa ett nytt bibliotek. Spara ditt bibliotek på hårddisken i din dator. Till ditt EndNote-bibliotek hör nu en fil med suffix .enl och en mapp med suffix .Data. Dessa två hör ihop och måste alltid finnas på samma plats i din dator för att biblioteket ska fungera.

OBS! Spara aldrig ditt EndNote-bibliotek i en molntjänst eller på en nätverksyta då detta kan förstöra biblioteket. Eftersom du sparar biblioteket på din dator så är det viktigt att regelbundet göra säkerhetskopior.

Öppna EndNote och välj New under menyn File för att skapa ett nytt bibliotek. Spara ditt bibliotek på hårddisken i din dator. Till ditt EndNote-bibliotek hör nu en fil med suffix .enl och en mapp med suffix .Data. Dessa två hör ihop och måste alltid finnas på samma plats i din dator för att biblioteket ska fungera.

Det finns också alternativet att välja att göra ett paket av båda filerna så att du slipper komma ihåg att ta med båda filerna om du behöver flytta biblioteket eller göra en backup. I så fall klickar du i rutan Save as Package, se bild

iCloud

Spara aldrig EndNote-biblioteket på en nätverksyta eller molntjänst såsom Dropbox, iCloud etc. Om du har ställt in din Mac så att ditt skrivbord och dokument sparas i iCloud så ska du inte spara ditt EndNote-bibliotek i mappen Dokument eller på Skrivbord. Istället kan du skapa en särskild mapp för detta, t.ex. i mappen Program/Applications, eftersom denna inte synkroniseras med iCloud. Läs mer om EndNote och iCloud.