Referenshanteringsprogram: EndNote

Redigera en referensstil

Du kan modifiera en referensstil så att den ser ut precis som du vill.

Öppna EndNote Style Manager, markera den stil du vill ändra och klicka på Edit. Välj Save As och spara stilen under ett annat namn.

EndNote Style Manager

 

Tips för att jobba med redigeringar

Börja med att lägga in några olika typer av källor från ditt EndNote-bibliotek i ett Word-dokument och formatera dem enligt den stil som du redigerar. När du har gjort en förändring i stilen så kan du uppdatera källorna i Word för att direkt se hur förändringen blir.

 

se dina redigeringar i Word