Referenshanteringsprogram: EndNote

Rensa dubbletter

För att rensa dubbletter i ditt bibliotek klickar du på fliken Library och sedan på Find Duplicates. Om ditt bibliotek innehåller dubbletter så visas två referenser i taget bredvid varandra. Du jämför dem och klickar på Keep this Record för att spara en av de referenserna. Den referensen som lades till i biblioteket tidigare visas alltid till vänster.

När du sparar den ena av dubbletterna raderas den andra. Om den bortvalda versionen fanns i en grupp utan sin dubblett försvinner den från gruppen. 

Find Duplicates

Dubbletter hittar du under Library > Find Duplicates.