Referenshanteringsprogram: EndNote

Rensa dubbletter

För att rensa ditt EndNote-bibliotek från dubbletter går du till References → Find duplicates. Om ditt bibliotek innehåller dubbletter så visas de två och två bredvid varandra. Du kan nu enkelt jämföra dem och välja vilken av referenserna du vill spara. Den äldsta visas alltid till vänster. Se även instruktionsfilmen Find Duplicates.

När du sparar den ena av dubbletterna raderas den andra. Om den bortvalda versionen fanns i en grupp utan sin dubblett försvinner den från gruppen. 

Dubbletter hittar du under Library > Find Duplicates.