Referenshanteringsprogram: EndNote

Rensa dubbletter

För att rensa ditt EndNote-bibliotek från dubbletter går du till References → Find duplicates. Om ditt bibliotek innehåller dubbletter så visas de två och två bredvid varandra. Du kan nu enkelt jämföra dem och välja vilken av referenserna du vill spara. Den äldsta visas alltid till vänster. Se även instruktionsfilmen Find Duplicates.

Dubbletter hittar du under Library > Find Duplicates.