Referenshanteringsprogram: EndNote

Övning 1: Skapa ett bibliotek

Skapa ett nytt bibliotek och spara det på skrivbordet eller i ett externt hårddisk där det inte synkroniseras med webben.

Övning 2: Skicka referenser till EndNote

Sök i aktuella databaser/bibliotekskataloger och skicka referenser till EndNote. Förslag på databaser/bibliotekskataloger:

Övning 3: Rensa dubbletter

Sök dubbletter i ditt bibliotek och rensa dem om det hittas några.

Övning 4: Lägga till referenser manuellt

Pröva lägga till referenser manuellt. Om du inte har några referenser att lägga till testa med följande:

Övning 5: Organisera dina referenser

Skapa grupper och undergrupper i ditt bibliotek och sortera in dina referenser.

Övning 6: Lägga till fulltextartiklar

Find fulltext

 • Lägg in UU-länkarna i inställningen.
 • Markera några referenser i biblioteket och klicka på Find Fulltext search.

Lägga till fulltextartiklar manuellt

 • Om du har filer sparade på datorn pröva bifoga dem till referenser.

Importera PDF-filer från din dator

 • Pröva Import PDF-funktionen och se om EndNote kan skapa referens från fulltextartiklar på datorn.
 • Kontrollera om importerade uppgifter är korrekta.
 • Om EndNote inte lyckas importera bibliografiska uppgifter lägg in dessa manuellt.

Övning 7: Infoga källhänvisningar och bibliografier i ett dokument

 • Öppna ett tomt Word-dokument och infoga några källhänvisningar.
 • Lägg till en sidhänvisning i en källhänvising.
 • Infoga en litteraturlista.
 • Ta bort en källhänvisning och uppdatera litteraturlistan.
 • Byt till en annan referensstil i dokumentet.
 • Gå till EndNote.com och ladda ner en annan referensstil.

Övning 8: Exportera referenser

 • Exportera referenser i RIS-format.
 • Skapa en litteraturförteckning med hjälp av EndNote.

Övning 9: Säkerhetskopiera ditt bibliotek

 • Skapa en säkerhetskopia av ditt bibliotek (Compressed Library).

Övning 10: Synkronisera ditt bibliotek

 • Gå till EndNote online och skapa ett konto.
 • Lägg in dina inloggningsuppgifter under Synk i EndNote Preferences.