Referenshanteringsprogram: EndNote

Infoga en källhänvisning

 • Öppna ditt EndNote-bibliotek.
 • Placera markören där du vill infoga en källhänvisning i ditt dokument.
 • Välj Insert Citation i EndNote-fliken i Word och sök fram den källa du vill använda och markera den (du kan markera flera källor samtidigt).
 • Klicka på knappen Insert.

Redigera en källhänvisning

Om du vill ändra på en källhänvisning, t.ex. lägga till en sidhänvisning eller ta bort författarnamnet ur en parentes:

 • Markera källan du vill ändra på.
 • Klicka på Edit & Manage Citation(s). I formuläret som dyker upp kan du göra olika inställningar vid Formatting. I fältet Pages kan du lägga in en sidhänvisning, men det är enbart vissa referensstilar som visar sidhänvisningar.

 

Om du vill ändra på en källhänvisning, t.ex. lägga till en sidhänvisning eller ta bort författarnamnet ur en parentes:

 • Markera källan du vill ändra på.
 • Klicka på Edit & Manage Citation(s). I formuläret som dyker upp kan du göra olika inställningar vid Format. I fältet Pages kan du lägga in en sidhänvisning, men det är enbart vissa referensstilar som visar sidhänvisningar.

Använda fotnoter och EndNote

Om du använder en fotnotstil så behöver du använda funktionen i Word först för att infoga en fotnot i din text.

 • Gå till Referenser i Word-menyn.
 • Klicka på Infoga fotnot.
 • När du har markören i fotnoten så kan du använda Insert Citation i EndNote-fliken i Word.

Det finns tyvärr ingen möjlighet i EndNote att ändra källhänvisningar i paranteser till fotnoter genom att byta referensstil. Om du har använt en referensstil som använder paranteser för källhänviningar och vill byta till en fotnotstil behöver du ändra detta manuellt, en referens i taget enligt instruktionen ovan. 

Infoga en litteraturlista

I EndNote-fliken i Word kan du ställa in om du vill att källhänvisningarna och litteraturlistan formateras så fort du lägger in en ny källa i dokumentet (Instant Formatting is On). Om inställningen är Instant Formatting is Off så måste du klicka på knappen Update Citations and Bibliography för att källhänvisningarna ska formateras och litteraturlistan ska infogas.

I EndNote-fliken i Word kan du ställa in om du vill att källhänvisningarna och litteraturlistan formateras så fort du lägger in en ny källa i dokumentet (Instant Formatting is On). Om inställningen är Instant Formatting is Off så måste du klicka på knappen Update Citations and Bibliography för att källhänvisningarna ska formateras och litteraturlistan ska infogas.

Byta referensstil

Ställ in vilken referensstil du vill använda i ditt dokument:

 • Gå till Style i EndNote-fliken.
 • Välj Select Another Style... för att välja någon av de ca 500 referensstilar som följt med installationen av programmet.

Behöver du använda en referensstil som inte redan finns installerad så kan du ladda ner fler via https://endnote.com/downloads/styles/.

Ta bort kopplingen till EndNote

I vissa lägen kan du behöva skicka ditt dokument utan kopplingarna till EndNote. Ta bort länkningen genom att:

 • Klicka på Convert Citations and Bibliography → Convert to Plain Text. Se alltid till att spara en version av dokumentet med EndNote-kopplingen intakt om du skulle behöva redigera din text. När kopplingen väl tagits bort går den inte att återskapa.
OBS! Spara alltid en version av ditt dokument med EndNote-kopplingen kvar!

I vissa lägen kan du behöva skicka ditt dokument utan kopplingarna till EndNote. Ta bort länkningen genom att:

 • Klicka på Tools → Convert to Plain Text.

Se alltid till att spara en version av dokumentet med EndNote-kopplingen intakt om du skulle behöva redigera din text. När kopplingen väl tagits bort går den inte att återskapa.

OBS! Spara alltid en version av ditt dokument med EndNote-kopplingen kvar!