Referenshanteringsprogram: EndNote

Exportera i RIS-format

För att dela referenser med andra som har samma eller ett annat referenshanteringsprogram kan du exportera referenser i RIS-format. Referenser i RIS-format kan också importeras till de flesta screeningsverktyg. För att exportera referenser:

Markera aktuella referenser i ditt bibliotek → klicka på Export-ikonen eller klicka på File Export  → namnge filen och välj filformat: Text file (.txt) och Output style: RefMan (RIS) Export

När du exporterar referenser i RIS-format kan du dela referenser med andra som har samma eller andra referenshanteringsprogram. Referenser i RIS-format kan också importeras till de flesta screeningsverktyg. För att exportera referenser:

Markera aktuella referenser i ditt bibliotek → klicka på Export-ikonen

 eller klicka på File → Export  → namnge filen och välj filformat och Output style.

Skapa en litteraturförteckning

Med hjälp av EndNote kan du skapa en litteraturförteckning enkelt i ett valt referensformat.

Markera aktuella referenser i ditt bibliotek → klicka på Export-ikonen eller klicka på File Export →  namnge filen och välj filformat: Rich Text Format (* rtf.) och en aktuell Output style. rtf-filen kan öppnas bl.a. i Word.

Med hjälp av EndNote kan du skapa en litteraturförteckning enkelt i ett valt referensformat.

Markera aktuella referenser i ditt bibliotek → klicka på Export-ikonen

 eller klicka på File → Export →  namnge filen och välj filformat: Rich Text Format (* rtf.) och en aktuell Output style. rtf-filen kan öppnas bl.a. i Word.