Konstvetenskap

Artiklar och databaser - ämnesövergripande

Artiklar om konst i internationella specialdatabaser

Hitta artiklar om konst i Norden

Mer information om artiklar

  • Använd dig av bibliotekets tidskriftslista.
  • Tryckta tidskrifter i Karin Boyebiblioteket finns på plan 0 - entréplanet .
  • Äldre årgångar efterfrågas i informationsdisken.
  • Tryckta tidskrifter på Carolinabiblioteket kan finnas i TLS (tidskriftsläsesalen på våning 6) men många tidskrifter finns på slutet magasin och måste beställas fram. Fråga gärna i informationsdisken.
  • Läs mer om bibliotekets tidskrifter
  • Karin Boye-biblioteket har en Slagordskatalog på entréplan, vid hyllorna för nya böcker (Deweysamlingen). Katalogen sorterar böcker, uppsatser och tidskriftsartiklar efter ämnesinnehåll. Katalogen upphörde 1998.
  • Sök artiklar i LIBRIS - skriv in dina sökord och avgränsa träffarna i högerboxen "Avgränsa träffmängd" - välj Typ - Artikel/kapitel.