Medicin, farmaci och hälsa

Evidensbaserad medicin

Evidensbaserad medicin, EBM, innebär att bygga vården på bästa möjliga tillgängliga vetenskapliga bevis. Att helt enkelt ta tillvara forskningsresultat från vetenskapliga studier, bästa tillgängliga bevis, för beslut om vård av den enskilda patienten.

Eftersom EBM bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga underlag, så är informationssökning fundamentalt för att hitta de mest aktuella forskningsresultaten.

För mer information, se SBU:s sidor om EBM.

PICO-modellen - en metod inom evidensbaserad medicin

PICO är ett sätt att ställa upp en sökfråga. Se Lunds universitetsbiblioteks film om hur du kan utgå från PICO-modellen när du vill hitta studier med kliniska frågeställningar.

 

Resurser och databaser