Arkeologi

Hur hittar jag artiklar?

Artiklar finns både i tidskrifter och som delar av böcker. Du hittar dem med hjälp av databaser och bibliografier. Här hittar du databaser där det finns tidskriftsartiklar inom ämnet. En del databaser innehåller också böcker och bokkapitel.

 

Ämnesdatabaser för arkeologi

Allmänna databaser