Geovetenskap

GET - Kartor och geodata för utbildning och forskning

Svenska karttjänster

Svenska historiska kartor

Internationella karttjänster

GET - vägledning & exempel på källhänvisning geodata

Kartdator med bla. ArkivSöK

I Geobiblioteket finns en speciell dator med olika program för kartor installerade, t.ex.
ArcGIS, MapInfo, Saga GIS, Quantum GIS. Du loggar in med ditt användarID och lösenord A

Kartdatorn innehåller även ArkivSök (Arken) med kompletterande information från fastighetsregistret. Här behöver du hjälp av biblioteket för att logga in.

Tryckta kartor

På Geobiblioteket finns till exempel ekonomiska, geologiska och topografiska kartor samt översiktskartor. Geobiblioteket tillhandahåller även en samling flygbilder för undervisning och forskning. Kart-och bildenheten på Carolina Rediviva ansvarar för allt svenskt kartmaterial, äldre som nyare i pappersform.