Geovetenskap

Användbara länkar

Databaserna som föreslås i denna ämnesguide för att söka efter vetenskapliga artiklar fungerar också utmärkt för ämnet Paleontologi. Dessa länkar ger kompletterande information.