Geovetenskap

Användbara länkar

Databaserna som föreslås i denna ämnesguide för att söka efter vetenskapliga artiklar är också de som är de bästa för att söka efter artiklar inom Paleontologi. Dessa länkar ger kompletterande information.