Geovetenskap

Svenska rapporter

Aktuella rapporter från svenska myndigheter, universitet och högskolor finns som regel fritt nedladdningsbara från hemsidor eller arkiv och görs sökbara med hjälp av t ex Google. Google hittar dock inte allt, undantag  finns bland myndigheter och arkivlösningar. Även för äldre, ej digitaliserat material bör du tänka på att även gå till myndighetens egna sidor.

Svenska myndigheter med rapporter, data och statistik inom ämnesområdet

Internationella myndigheter och organisationer

Statistik