Europeiska unionen

EDC - Europeiskt dokumentationscentrum

Europeiskt dokumentationscentrum (EDC) finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Här kan du få hjälp att hitta i databaser med EU-dokument.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är ett av Sveriges elva EDC. Som EDC vill vi främja studier och forskning om Europeiska unionen. Målgruppen är studenter och forskare vid Uppsala universitet, men också andra intresserade.

Mer information om EDC på Europeiska kommissionens webb.

Europeiska kommissionens handlingar och publikationer nås via Europa.eu.

Europeiska unionens publikationsbyrå.

EU:s öppna data.

Årsrapporter från Europeiska unionens domstol.