Europeiska unionen

Forskning om EU vid andra svenska lärosäten i urval

CERGU - Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet
Centrum knutet till samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Institutet arbetar med att främja forskning om Europa vid hela universitetet.

CFE - Centrum för Europaforskning
CFE vid Lunds universitet arbetar med att främja forskning och studier om Europa samt att öka kompetensen om Europa vid universitetet.

SIEPS - Svenska institutet för europapolitiska studier
SIEPS målgrupp är främst svenska beslutsfattare i EU-frågor. I samarbete med svenska och internationella forskare tar institutet fram forskningsbaserade analyser i Europapolitiska frågor.