Företagsekonomi

Forskning och uppsatser - Sverige

Forskning och uppsatser - Internationellt

Metod

Några av de hyllor på Ekonomikums bibliotek där du hittar metodböcker:

  • Kurs Företagsekonomi
  • Hylla Metod & uppsats
  • 001.42 Forskningsmetodik allmänt
  • 300.72 Samhällsvetenskap: forskning och metodik
  • 650.072 Företagsekonomi: forskning och metodik
  • 808 Vetenskapligt skrivande, stilistik