Lingvistik och filologi

Arabiska och webbläsarna

Installera typsnittet Arial Unicode MS i din webbläsare om arabisk text eller transkriberad text med specialtecken inte visas korrekt. 

Arabiskt tangentbord

Äldre tryck och handskrifter

Uppslagsverk och ordböcker

Artiklar och databaser