Lingvistik och filologi

Artiklar och databaser för kinesiska

Chinese Academic Journals Online (CAJ)

  • Logga in via CrossAsia
  • Max 3 samtidiga användare
  • Sök på engelska eller kinesiska

Folkets dagblad – Renmin ribao

  • Logga in via CrossAsia
  • Max 10 samtidiga användare
  • Sök på kinesiska
  • Det går inte att använda vanliga booleska operatorer här. I Renmin ribao 1946–2011 används dessa:
%   Söker på olika ändelser på ordstammen
* A*B Både A och B måste finnas med
+ A+B Antingen A eller B ska finnas med
- A-B Endast A ej B, exludera allt som innehåller B
" "   Söker exakt den frasen och ordföljd som står inom citattecken
  • I den nyaste versionen, Renmin ribao 1946–, finns färdiga verktyg för avancerad sökning i det så kallade Sökcentrum (搜索中心). Använd dessa för att söka på något av flera angivna ord (OR), en fras eller för att utesluta vissa ord. Det går även att söka på innehåll i titel, brödtext, m.m. i sökcentrum. 

Historiska källor