Lingvistik och filologi

Korpusar

Text mining och textdata

Se även Text mining och textdata i guiden för Databearbetning och dataanalys.