Medicin, farmaci och hälsa

Mer om Cinahl

Söka på ämnesord - Cinahl Headings

En bra begränsning, om man får för många träffar vid fritextsökning, är att göra en ämnesordssökning. Då får man träff på de artiklar som har bedömts handla om de begrepp man söker på. Ämnesorden i Cinahl överlappar till stor del de MeSH-termer som används i PubMed.

CINAHLs ämnesordslista hittar du under CINAHL Headings i den blå listen. Om du söker på ett ord så ger databasen förslag på vilket ord du ska använda. En sökning på diabetes ger svaret ”Diabetes Use: Diabetes Mellitus” som är det korrekta ämnesordet. Om du klickar på Diabetes Mellitus får du upp en rad underordnade ämnesord som behandlar olika typer och aspekter av diabetes, t.ex. Diabetic Coma och Pregnancy in Diabetes.

När du markerar rutan före ämnesordet blir ordet blåmarkerat och en lista på Subheadings, aspektord, visas. Med hjälp av dem kan man begränsa sin sökning. Include All Subheadings är förvalt och väljer du att inte markera någon subheading görs din sökning på samtliga aspektord. Om du ska kombinera din sökning med andra ämnesord eller sökord rekommenderas att du använder dig av Include All Subheadings .

Om du klickar på Scope så visas en definition av ämnesordet.

Begreppet Explode betyder att även underordnade ord i ämnesordshierarkin inkluderas i sökningen. Vi rekommenderar alltid att man använder sig av Explode eftersom man annars riskerar att missa relevanta träffar. Major concept begränsar sökningen till referenser som har ämnesordet som sitt huvudsakliga innehåll och ger färre träffar. Major concept hjälper dig att få fram de mest relevanta referenserna om du har en stor mängd träffar.

Söka på författare

I CINAHL går det inte att söka på författare i fritextsökning men det finns andra sätt att söka på författare. Det bästa sättet att söka på författare är att gå in på More (i den blå listen högst upp) och välja Indexes och under Browse an Index välja Author . En sökning på t.ex. Ternestedt ger tre träffar: ternestedt b, ternestedt bm och ternestedt, britt-marie. Detta beror på att man i databasen indexerat hennes förnamn utifrån hur det är angivet i referenserna. Markera alla tre alternativ, klicka på Add och sökningen hoppar upp i den övre sökrutan. Klicka på Search - du får då fram samtliga referenser som Britt-Marie Ternestedt kan vara författare till.

Kombinera sökningar genom sökhistorik

Det bästa sättet att kombinera flera sökningar är att använda sig av sökhistoriken som finns under Search History. I sökhistoriken finns alla sökningar som du gjort och varje sökning har fått ett nummer. Markera de sökningar du vill kombinera och välj Search with AND eller Search with OR. Sökhistoriken ligger kvar under tiden som du arbetar i databasen men om du vill att den ska finnas kvar nästa gång du använder databasen så måste du skapa dig ett konto under Sign In och spara den där.

Film om avancerad sökning i Cinahl