Utbildningsvetenskap och pedagogik

Tips inför sökning och skrivning

Vetenskapliga artiklar

Artiklar i dagstidningar

Hitta tidskrifter

Tidskrifter som biblioteket prenumerar på kan finnas i tryckt och/eller elektroniskt format.  Tryckta tidskrifter på Blåsenhusbiblioteket.
Senaste numret av de tryckta tidskrifterna står på en särskild hylla i biblioteket. Tidigare nummer och årgångar hittar du alfabetiskt uppställda efter tidskrifternas titlar på bibliotekets bottenplan. Du får inte låna hem tidskrifterna utan du läser artikeln på plats i biblioteket eller kopierar den artikel du vill ha.
 
Tidskrifter i elektronisk form kan du komma åt om du har din studentinloggning och tillgång till internet. De som enbart finns i tryckt form måste du gå till respektive ämnesbibliotek för att läsa eller kopiera ur.