Högskolepedagogik

Kontakt

Enheten för universitetspedagogik

Besöksadress: Blåsenhus, von Kraemers allé 1A

Postadress: Box 2136, 75002 Uppsala

E-post: kvalitetsutveckling@uu.se

Webbplats: Avdelningen för kvalitetsutveckling, Pedagogisk utveckling, Konferenser, kurser och seminarier

Enhetschef: Christer B Andersson, christer.b.andersson@uu.se, tel. 018-471 6167
Koordinator för konsultationer: Suzanne Pathkiller, suzanne.pathkiller@uu.se, tel. 018-471 5764