Högskolepedagogik

Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet

Centrum för universitetslärarutbildnings hemsida finns tips på aktuella artiklar om högskolepedagogisk forskning, filmer och andra resurser som kan vara till nytta!

Aktiv studentmedverkan/Active student participation (ASP)

Aktiv studentmedverkans hemsida kan du läsa om hur man kan arbeta med ASP. Där finns också litteraturtips och andra resurser.