Högskolepedagogik

Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet

Centrum för universitetslärarutbildnings hemsida finns tips på aktuella artiklar om högskolepedagogisk forskning, filmer och andra resurser som kan vara till nytta!

Aktiv studentmedverkan/Active student participation (ASP)

Aktiv studentmedverkans hemsida kan du läsa om hur man kan arbeta med ASP. Där finns också litteraturtips och andra resurser.

Center for Excellence in Teaching and Learning

Center for Excellence in Teaching and Learning vid Kennesaw State University har en hemsida med en omfattande lista över vetenskapliga tidskrifter, såväl ämnesspecifika som tvärvetenskapliga, inom scholarship of teaching and learning (SoTL).