Högskolepedagogik

Enheten för universitetspedagogik

Ingår som en del av Avdelningen för kvalitetsutveckling

Enheten för universitetspedagogik arbetar med pedagogisk utveckling för främjande av kvaliteten i utbildningen på alla nivåer. Vi arbetar utifrån verksamhetens pedagogiska behov och erbjuder pedagogisk utbildning för undervisande personal, ger konsultativt stöd i pedagogiska frågor ute på universitetets olika campus och i den laborativa lärosalen samt genomför egna utvecklingsprojekt. Vårt arbete sker på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet, med pedagogiska programmet som ett viktigt verktyg. Våra pedagogiska utvecklare handlägger vidare universitetets pedagogiska priser och centrala projektmedel för pedagogisk utveckling.