Högskolepedagogik

Forskarhandledning

Kursbok till kursen handledning av doktorander

Brodin, E., Lindén, J., Sonesson, A. & Lindberg-Sand, Å. (2016) Forskarhandledning i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Mer litteratur som rör forskarhandledning finns i nedanstående pdf-fil.