Högskolepedagogik

Konferens i universitetspedagogisk utveckling

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en intensiv konferensdag dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling och att ta del av den stora kunskap som finns samlad inom universitetet. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad samverkan, ge möjlighet att stärka den egna pedagogiska meriteringen och att få ny inspiration.

Konferensen ges vartannat år och arrangeras av enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling. Nästa gång konferensen ges är den 26-27 april 2022.

Inernational Consortium for Educational Development (ICED)

Swednet

Årskonferensen vaar planerad till den 14-15 maj och skulle ha samarrangeras av Uppsala universitet och SLU på Campus Blåsenhus i Uppsala.

Temat  för konferensen var Hållbara akademiska kulturer.

P.g.a. Corona ställdes konferensen in.