Högskolepedagogik

Konferens i universitetspedagogisk utveckling

Lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds att under en intensiv konferensdag dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling och att ta del av den stora kunskap som finns samlad inom universitetet. Konferensen är avsedd att vara en ämnes- och områdesöverbryggande mötesplats för ökad samverkan, ge möjlighet att stärka den egna pedagogiska meriteringen och att få ny inspiration.

Konferensen ges vartannat år och arrangeras av Avdelningen för kvalitetsutveckling. Nästa gång konferensen ges är i oktober 2019.

NU2018, 9-11 oktober 2018 i Västerås

NU2018 är den sjätte NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en nationell (nordisk) konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är universitetslärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.

Temat för årets konferens är det akademiska lärarskapet. Under detta övergripande tema vill vi synliggöra perspektiven studentens lärande och utveckling, lärarens lärande och utveckling samt högskolans lärande och utveckling. Hur arbetar vi professionellt för att uppnå bästa resultat i våra utbildningar? Vad har vi lärt oss på vägen? Vad ska vi ta fasta på och hur ska vi fortsätta att arbeta framöver?

Värdskapet för konferensen ambulerar mellan olika universitet och högskolor. Denna gång är det Mälardalens högskola, Linköpings universitet och Örebro universitet som är arrangörer för konferensen.

För mer info om konferensen och anmälan

International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSoTL)

Inernational Consortium for Educational Development (ICED)

Swednet