Högskolepedagogik

Guide - sökning i databaser

För instruktion om hur man gör en sökning i databaserna, se guiden nedan.

Databaser

ERIC - referenser till vetenskaplig litteratur inom pedagogik och utbildningsvetenskap

Education source - referenser och fulltext för publikationer inom pedagogik och utbildningsvetenskap

Teacher reference centre - indexering och abstract för 280 av de mest populära lärar- och administratörsskrifterna för att hjälpa professionella lärare

Databaser A-Ö, Uppsala universitet, Uppsala universitetsbibliotek