Ekonomisk historia

Hitta juridiskt material

I ämnesguiden i juridik får du mer information om hur du söker juridiskt material.

Svenska rättskällor

Lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS), som du hittar i till exempel Riksdagens databas.

Myndigheters författningssamlingar hittar du i Lagrummet.

Från slutet av 1990-talet finns Statens offentliga utredningar (SOU) samt Departementsserien (Ds) i fulltext på regeringens webbplats.

Statens offentliga utredningar (SOU) från 1922 till 1999 finns digitaliserade via KB.

Ds från 1988 och framåt finns i tryckt form på våra bibliotek, samt i urval i Riksdagens databas.

Propositioner från 1914 och framåt (i urval) finns bland annat i Karnov.