Ekonomisk historia

Handböcker och uppslagsverk

Ämnesinriktade uppslagsverk inom ekonomisk historia i Ekonomikums bibliotek är placerade på hyllorna Ref Kv m. fl.