Ekonomisk historia

Söka i arkiv

 • Arbetarrörelsens arkiv
  Här finns den svenska arbetarrörelsens historia dokumenterad genom drygt 5 000 arkiv från politiska, fackliga och andra organisationer och en mängd personarkiv från personer verksamma inom arbetarrörelsen. Vidare finns drygt 120 utländska arkiv.
 • Centrum för näringslivshistoria
  Dokumentation om ca 7000 svenska företag, från 1700-talet till idag. 
 • Ediffah
  Söktjänst för handskrifter och personarkiv vid svenska forskningsbibliotek. Sök och hitta uppgifter om manuskript, brev, dagböcker, anteckningsböcker med mera.
 • NAD Nationell arkivdatabas
  Information om arkiv och samlingar i de flesta av landets arkivförvarande institutioner som Riksarkivet, Krigsarkivet, landsarkiv, flera stadsarkiv, museiarkiv, folkrörelsearkiv, universitetsbibliotek m.fl.
  Finns som CD-ROM på Carolinabiblioteket. En begränsad del av innehållet tillgängligt via NAD Nationell arkivdatabas.
 • Riksarkivet
  Dokument från organisationer, myndigheter och privatpersoner från medeltiden och framåt. Här kan man beställa kopior på handlingar som inte finns digitaliserade.
 • Stockholms stadsarkiv
  Landsarkiv för Stockholms län. Arkiv efter regionala och statliga myndigheter, t ex domstolsarkiv, fängelsearkiv, polis- och tullarkiv från Stockholms län.
 • SVAR, Digitala forskarsalen
  Riksarkivets digitaliserade arkiv, register och databaser.
 • Uppsala Stadsarkiv
  Originalhandlingar från 1800-talet och framåt från kommunala verksamheter som skola, omsorg, stadsmiljö, kultur och fritid.

Sondera

Tips!

I Sondera söker du samtidigt i NAD, Libris och Svensk mediedatabas efter personer, händelser, företag mm.