Ekonomisk historia

Forskningsrapporter

I Ekonomikums bibliotek finns även tryckta rapportserier inom ekonomisk historia i förråd i anslutning till biblioteket.

Avhandlingar

Doktorsavhandlingar söker du i Libris eller DiVA

Nätverk