Ekonomisk historia

Forskningspublikationer och uppsatser

Forskningsrapporter

I Ekonomikums bibliotek finns även tryckta rapportserier inom ekonomisk historia i förråd i anslutning till biblioteket.