Ekonomisk historia

Svensk data och statistik

Historisk statistik

På SCB:s sidor finns t.ex. historisk statistik och befolkningsstatistik samt Statistisk årsbok för Sverige 1914-2014.