Juridik

Denna guide är tänkt att underlätta för dig som behöver hitta information om juridik och närliggande ämnen. Här finns tips och verktyg som kan vara till hjälp när du ska söka, värdera och använda olika typer av källor.

Förkortningar, ordböcker och källhänvisningar

Mer om hur du hänvisar till juridiskt material i guiden Referera till juridiskt material.

Mer om hur du hänvisar till FN-dokument i Referensguiden.


Cardiff Index to Legal Abbreviations 
Förkortningar av juridiska publikationers titlar.

Citation Manual for European Union Materials 
Guide till källhänvisningar av EU-material av Fordham International Law Journal.

European Case Law Identifier (ECLI) 
Metod för hänvisning till rättspraxis från Europeiska unionens domstol som bygger på ECLI (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

Guide to Evaluating Legal Information Online
Guide till att utvärdera rättsinformation på nätet av American Association of Law Libraries.

Guide to Foreign and International Legal Citations 
Guide till källhänvisningar av New York University Journal of International Law and Politics.

IATE – EU:s flerspråkiga termbas
Översätt begrepp mellan EU:s alla officiella språk.

Juridisk ordlista
Juridisk terminologi sammanställd av Domstolsverket.

Legal English Dictionary
Juridiskt lexikon i JUNO för engelska översättningar av ord, termer eller begrepp.

Ordlista för Sveriges domstolar
Svensk/engelsk och engelsk/svensk lista över vanligt förekommande ord och uttryck inom Sveriges domstolar.

OSCOLA 
The Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities.

Redaktionella och språkliga frågor i EU-arbetet 
Språkliga rekommendationer och källhänvisningar av Statsrådsberedningen.


Juridiska ordböcker finns på hyllorna:

  • Oe(x) på Almedalsbiblioteket
  • Ref Oe på Carolinabiblioteket
  • Juridiska ordböcker på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (rum 213)
  • Ref Oe(x) på Ekonomikums bibliotek

Forskningspublikationer och uppsatser

Samtliga uppsatser inom juridik vid Uppsala universitet registreras i publikationsdatabasen DiVA, se länk nedan. Om uppsatsen du söker inte finns i fulltext i DiVA eller skrevs innan år 2012, kontakta kursadministratör Sofie Bohjort på sofie.bohjort@jur.uu.se.

Metod och uppsats

Det finns flera hyllor på biblioteken med användbara metodböcker för uppsatsarbete. Några exempel:

  • 808 Vetenskapligt skrivande på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket samt på Ekonomikums bibliotek
  • 340.072 Juridisk metod på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
  • Aef på Almedalsbiblioteket, Gotland
  • Metod och uppsats på Ekonomikums bibliotek