Referera med LaTeX

Om guiden

Det här är en guide till hur du kan arbeta med referenser i LaTeX, med LaTeX-redigeraren Overleaf som exempel. Guiden förutsätter att du har grundläggande kunskaper i att jobba med LaTeX.

Uppsala universitet har ingen universitetslicens för Overleaf, så denna guide är skapad för att kunna användas med gratisversionen av Overleaf. Vissa institutioner kan ha egna licenser. Om du har licens finns fler möjlighet att bland annat synkronisera Overleaf med andra referenshanteringssystem, men det kommer vi inte ta upp i den här guiden.

För att använda Overleaf behöver du registrera dig.

I Overleaf kan du använda olika verktyg/system för referenshantering: BibLaTeX och BibTeX. Dessa har olika för- och nackdelar och du använder olika kommandon beroende på vilket system du använder. I guiden presenteras några varianter, men det finns fler sätt än de vi tar upp här.