Avhandlingsproduktion

Mallar

Hur använder jag avhandlingsmallarna?

Läs instruktionerna till mallarna för en fullständig beskrivning om hur du använder dem. Använd bara de formateringar som finns i mallarna.
 

Måste jag använda avhandlingsmallen?

Vi rekommenderar alla att använda avhandlingsmallen men det är inte obligatoriskt. (Observera dock att du måste följa de olika seriernas riktlinjer för utformning.)
 

Hur installerar jag en avhandlingsmall?

Titta på filmen under respektive mall och följ instruktionerna.
 

Vilka typer av mallar finns det?

Det finns mallar för Word och LaTeX. Se Avhandlingsmallar.
 

Var kan jag få tag på avhandlingsmallarna?

Mallarna går att hämta på sidan Avhandlingsmallar.
 

Kan jag överföra min redan skrivna text till avhandlingsmallen? Hur gör jag i sådant fall?

Vi rekommenderar att den skrivna texten kopieras bitvis till ett nytt dokument som skapas från avhandlingsmallen. Tag ett par stycken åt gången och se till att allt som klistrats in har formaterats enligt instruktionerna innan du går vidare med nästa textavsnitt. 
 

Vilka marginaler och mått är avhandlingsmallen baserad på?

Mallen är anpassad för tryckning av avhandlingar i formatet S5 (165 x 242 mm). Ibland kan det hända att vänster och högermarginal ändras, då man t.ex. klipper in text från ett annat dokument. För att undvika det kan du se till att ta bort avsnittsbrytningar från inklippt text. I annat fall får du definiera marginalerna på nytt. Dessa är: höger 2,25 cm, vänster 2,25 cm, överkant 1,8 cm, nederkant 2,2 cm och fästmarginal 0 cm. Sidhuvud är 0,45 cm och sidfot är 1,3 cm.
 

Ska alla kapitel börja på udda sida?

Innehåll, Dedikation, List of papers och första kapitlet måste alltid börja på en udda sida (högersida).
 

Det finns ingen automatisk numrering i mallen. Ska inte rubrikerna numreras?

Att numrera kapitel och rubriker är helt frivilligt. Ett numreringssystem som rekommenderas är 1, 1.1, 1.1.1 etc. för formatmallarna Rubrik 1, 2 och 3 etc.
 

Varje gång jag öppnar dokumentet försvinner numreringen av mina rubriker. Hur får jag tillbaka numreringen?

Formatmallen är förinställd så att inga rubriknummer visas. Gå till Verktyg→Mallar och tillägg…. Avmarkera "Uppdatera automatiskt dokumentets formatmallar".
 

Bara en liten del av min infogade bild visas, resten av bilden hamnar bakom texten. Hur kan jag visa hela bilden?

Styckeformatet Standard anger en radhöjd på exakt 13 punkter. Med andra ord kan bara 13 punkter (4,5 mm) av bilden visas. Välj styckeformatet Bildformat på den rad där du vill lägga bilden. Bildformat använder enkelt radavstånd istället för exakt radavstånd.
 

Varför visas mina bilder bara som tomma fyrkanter?

Alternativet bildplatshållare är ikryssat för att dokumentet ska bli lättare att hantera. Gå till Verktyg→Alternativ…→Visa och avmarkera alternativet "bildplatshållare".
 

Varför går det inte att redigera bilden?

Bilden kan inte redigeras då man använder bildplatshållare istället för bild. Gå till Verktyg→Alternativ…→Visa och avmarkera alternativet "bildplatshållare".
 

När jag för över text från ett annat dokument ändras fotnotsreferenserna från siffror till tecken. Hur får jag tillbaka siffrorna?

Gå till Infoga→Referens→Fotnoter och slutkommentarer… eller bara Infoga→Fotnoter och slutkommentarer… Ändra talformat från tecken till siffror. Tryck på "Använd".