Avhandlingsproduktion

Hur ansöker jag om en tidsplan?

Du hittar all information här: Begära tidsplan

Trycka din avhandling

Förberedelser

 • Installera och använd vår avhandlingsmall. Avhandlingsproduktion erbjuder mallsupport för 2013, 2016 och 2019 för Windows samt Word 2016 och 2019 för Mac. Support av mall Word 2010 och 2011 upphörde 27 juli 2020. Läs mer 
 • Kontrollera med din handledare vilken avhandlingsserie som gäller för dig.
 • Kontakta de tidskrifter/förlag där dina artiklar är publicerade för att få tillstånd att inkludera dessa i din avhandling.
 • Registrera din avhandling i DiVA. Är det en sammanläggningsavhandling behöver du först registrera dina delarbeten. Se lathundar.
 • Vid behov av språkgranskning, tänk på att boka i god tid så att allt material är klart när du ska skicka det till Avhandlingsproduktion.
 • Vill du veta på ett ungefär vad din avhandling kommer att kosta kan du titta på vår prislista.
   

Inlämning

Det är viktigt att följa den överenskomna tidsplanen för att vi ska kunna garantera leverans på utsatt datum. Se därför till att du har ett komplett, korrekturläst och korrigerat underlag till inlämningsdagen.

 • Fyll i beställningsunderlag. Det går bra att fotografera/skanna.
 • Ladda upp din kompletta avhandling (med delarbeten), beställningsunderlag samt lista med vilka figurer/sidor i kappa och artiklar som ska tryckas i färg, via Box. Du kommer få en länk för uppladdning av dina filer, cirka en vecka innan inlämningsdatum.
   

Korrektur och tryckning

 • Inom 1−2 arbetsdagar får du tillbaka ett korrektur. Du har nu möjlighet att göra dina eventuella sista ändringar.
 • Avhandlingsproduktion färdigställer slutversionen av din avhandling. Om eventuella nya fel upptäcks får dessa publiceras i en separat erratalista.
 • Avhandlingen skickas sedan till tryckeriet. Efter 2−3 dagar skickar vi över dina digitala tryckfiler till dig för godkännade.
 • Efter ditt godkännande går avhandlingen till tryck och levereras till en adress enligt överenskommelse, vanligtvis på eftermiddagen.
   

Om du inte trycker din avhandling via oss

Registrera dina spikningsuppgifter i DiVA för elektronisk spikning i god tid före spikningen. Se lathundar för registrering i DiVA.

 1. Kontakta Avhandlingsproduktion om du skriver en sammanläggningsavhandling för att få spikblad och titelsida innan avhandlingen trycks.
 2. Leverera din avhandling som PDF till Avhandlingsproduktion för arkivering i DiVA.
 3. Om du skriver en monografiavhandling och vill att den ska göras tillgänglig i DiVA (elektronisk publicering) så behöver du skriva på ett avtal (skriv ut, fyll i och signera). Scanna eller fota av och skicka via e-post till fraga.biblioteket@ub.uu.se
 4. Slutför spikningen genom att lämna fem tryckta exemplar av din avhandling till personalen i informationsdisken på Carolina Rediviva.