Avhandlingsproduktion

Licentiatuppsatser

Enheten för Avhandlingsproduktion kan anlitas för publicering och tryckning av licentiatuppsatser. Ansök i så fall om en tidsplan.

  • Om utbildning på forskarnivå avslutas med licentiatexamen bör licentiatuppsatsen registreras och publiceras i digital version i DiVA och ska då tillgängliggöras senast tre veckor före planerad examination.

  • Licentiatuppsatser behöver inte spikas digitalt på biblioteket och inga tryckta exemplar behöver överlämnas till biblioteket.

  • Även övriga licentiatuppsatser kan registreras och publiceras öppet tillgängligt i DiVA om så önskas.

Licentianden bör även kontrollera om institutionen eller vetenskapsområdet har ytterligare anvisningar, exempelvis om uppsatsen ska ingå i en serie eller om ett visst antal tryckta exemplar ska framställas.

Se även:

  • Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid  Uppsala universitet

  • Rutiner för publicering av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser vid Uppsala universitet