Avhandlingsproduktion

LaTeX och XeLaTeX

Mallen är skapad och testad med TeX Live och fungerar bra med andra distributioner. Du får gärna inkludera fler paket men tänk på att försöka bevara den övergripande utformningen.

Obs! Avhandlingsproduktion erbjuder inte support för LaTeX-mallen.