Avhandlingsstöd

Inför inlämning av filer till Avhandlingsproduktion
DiVA - registrera din avhandling
Registrera doktors- eller licentiatavhandling
Monografiavhandling

Steg-för-steg-guide till registrering av en monografiavhandling. 
Guiden beskriver registreringen av en doktorsavhandling men kan i tillämpliga delar även användas för licentiatavhandlingar. 

Sammanläggningsavhandling
Steg-för-steg-guide till registrering av en sammanläggningsavhandling. 
Guiden beskriver registreringen av en doktorsavhandling men kan i tillämpliga delar även användas för licentiatavhandlingar.

Registrera publikation (ex artiklar och manuskript)

Importera referenser
Om du har en referens från en databas kan du importera denna till DiVA. Lägg sedan till lokalt användar-id (se nedan under Övriga lathundar) och organisation mm.

Registrera och publicera
Om du inte har någon färdig referens att utgå ifrån kan du istället fylla i registreringsformuläret manuellt.

Registrera dataset

Registrera dataset i DiVA

 

Kursmaterial
Villkor för tryckning och publicering
Beslut
Doktorander som publicerar sammanläggningsavhandlingar ska publicera sammanfattningen (kappan) i fulltext i DiVA.
Arkivering av doktorsavhandlingar från Hum-Sam.