Avhandlingsproduktion

Dokument och guider

Inför inlämning av filer till Avhandlingsproduktion

Digital signering vid Uppsala universitet - Signera beställningsformuläret digitalt

Registrera doktors- eller licentiatavhandling i DiVA

Monografiavhandling

Steg-för-steg-guide till registrering av en monografiavhandling. 
Guiden beskriver registreringen av en doktorsavhandling men kan i tillämpliga delar även användas för licentiatavhandlingar. 

Sammanläggningsavhandling
Steg-för-steg-guide till registrering av en sammanläggningsavhandling. 
Guiden beskriver registreringen av en doktorsavhandling men kan i tillämpliga delar även användas för licentiatavhandlingar.
 

Registrera publikation (ex artiklar och manuskript)

Importera och registrera referenser
Om du har en referens från en databas kan du importera denna till DiVA. Lägg sedan till lokalt användar-id (se nedan under Övriga lathundar) och organisation mm.
 

Registrera dataset

Registrera dataset i DiVA
 

Kursmaterial

Villkor för tryckning och publicering

Beslut

Doktorander som publicerar sammanläggningsavhandlingar ska publicera sammanfattningen (kappan) i fulltext i DiVA.

Arkivering av doktorsavhandlingar från Hum-Sam