Avhandlingsproduktion

Elektronisk publicering

Hur publiceras artiklar?

Artiklarna till en sammanläggningsavhandling publiceras inte elektroniskt eftersom det oftast är en tidskrift som har upphovsrätten till artiklarna. Däremot finns i avhandlingsposten länkar till de ingående delarbetenas abstract i DiVA.
 

Kan ändringar göras i den elektroniskt publicerade avhandlingen?

PDF-fil för e-publicering ska vara identisk med filen som tryckts. Om någon del av innehållet är felaktig och behöver korrigeras efter publicering kan du skicka en erratalista till Avhandlingsproduktion. Erratalistan publiceras sedan tillsammans med den elektroniska avhandlingen.
 

Får avhandlingen publiceras på en egen eller institutionens webbsida?

Nej, alla avhandlingar publiceras elektroniskt i DiVA. Däremot är det tillåtet att länka till publikationen i avhandlingsdatabasen från en annan webbsida.
 

Hur kan en institution visa information om kommande disputationer på sin egen webbsida?

För att få hjälp med detta, kontakta DiVA Helpdesk.
 

Kan monografiavhandlingar publiceras elektroniskt?

Ja, men det är inget krav. Är du intresserad av detta, kontakta Avhandlingsproduktion. (Däremot finns det krav på att sammanläggningsavhandlingar ska publiceras elektroniskt från och med 2003-01-01.)