Avhandlingsproduktion

Prislista

Anbudet du får från oss inkluderar grundkostnad, tryckkostnad samt ev. kostnad för arkivering/e-publicering i DiVA.

1) Grundkostnad, 7000:- (exklusive tryckkostnad)
Du får hjälp med det administrativa, tekniska och grafiska arbete som behövs för att din avhandling ska tryckas och levereras i rätt tid.
I det ingår bland annat att vi:

  • förbereder filer för tryck,  
  • utformar omslag enligt önskemål och riktlinjer,
  • bokar och sköter kontakt med tryckeri, enligt gällande ramavtal.

Ett PDF-korrektur ingår. Priset gäller alla typer av avhandlingar.
 

2) Tryckkostnad
Din avhandling trycks av ett tryckeri inom universitetets ramavtal.
 

3) Arkivering/e-publicering i DiVA 4000:-
E-publicering av sammanfattningen (kappan) är obligatorisk för sammanläggningsavhandlingar enligt rektorsbeslut

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet faktureras halvårsvis till respektive fakultet, 4000 kr per avhandling. (Ingår ej i anbud)

Digital långsiktig arkivering i DiVA är obligatorisk för samtliga doktorsavhandlingar inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteterna
(Länk till beslut och underlag.)

 

Prisexempel

Här kan du se några exempel på kostnader för tryckning av avhandling.

  Upplaga   100 ex   200 ex   300 ex
  Sidor (antal)      
  100 sidor   12 500 kr   17 250 kr   22 000 kr
  150 sidor   14 200 kr   20 600 kr   27 000 kr
  200 sidor   16 000 kr   24 000 kr   32 000 kr


Kostnad färgsidor: Antal färgsidor x 1 SEK x antal böcker = kostnad för enbart färgsidor. Observera att priserna är ungefärliga.
Kostnad för arkivering/e-publicering i DiVA kan tillkomma (Se text nedan).

Behöver du underlag för att söka tryckningsbidrag, välkommen att kontakta oss.

 

Tilläggskostnader

Formatering av text enligt mall, 900:-/timme
Om du inte kan eller har tid att använda avhandlingsmallen så kan vi göra det åt dig. Kontakta oss i god tid innan din inlämning så att vi kan avsätta tid och anpassa din tidsplan.

Redigering av bilder och tabeller, 150:-/styck
Vill du ha hjälp att redigera bilder eller formatera dina tabeller så kan vi hjälpa dig i mån av tid. Kontakta oss i god tid innan din inlämning så att vi kan avsätta tid och anpassa din tidsplan.