Avhandlingsstöd

Vad är elektronisk spikning? 

Innan din disputation ska du offentliggöra din avhandling genom så kallad spikning. Doktorsavhandlingar ska enligt Högskoleförordningen spikas minst tre veckor innan disputation.

Elektronisk spikning är enligt Rektors beslut den enda obligatoriska spikningen. Den innebär att spikningsuppgifterna – abstract samt tid och plats för disputation – publiceras i DiVA. Spikningen sker i två obligatoriska steg:

  1. Du förbereder spikningen genom att registrera din avhandling i DiVA. Det gör du i samband med att du lämnar in dina filer till Avhandlingsproduktion.
  2. Du slutför spikningen genom att lämna sju tryckta exemplar av avhandlingen till Carolina Redivivas vaktmästeri. (För monografiavhandlingar som publiceras i någon av Acta Universitatis Upsaliensis serier inlämnas tio tryckta exemplar vid spikning.) Detta måste göras senast tre veckor innan disputation. Datumet får du i din tidsplan.

 

När spikar jag?
Spikningar skall göras senast tre veckor innan disputation. Eftersom spikningen måste ske under tiden 16 augusti–14 juni måste den som disputerar innan 5 september göra spikningen under vårterminen senast 14 juni.

 

När publiceras uppgifterna om avhandlingen och disputationen i universitetets avhandlingsdatabas?
När du slutför spikningen genom att lämna sju tryckta exemplar av avhandlingen till Carolina Redivivas vaktmästeri, får du ett spikningskvitto som bekräftar att avhandlingen har spikats. (För monografiavhandlingar som publiceras i någon av Acta Universitatis Upsaliensis serier inlämnas tio tryckta exemplar vid spikning.) När detta är gjort blir din avhandling offentlig på sidan med kommande disputationer i DIVA.

 

Kan jag korrekturläsa uppgifterna på spikbladet?
Ja, du kommer att ha möjlighet att korrekturläsa uppgifterna på ditt spikblad.

 

Vad krävs för att kunna spika?
För att få spika måste du som doktorand ha fått avhandlingen godkänd från din fakultet samt ha bokat tid för disputation. Information om avhandlingen och disputation skall dessutom registreras i DiVA. Sju tryckta exemplar av avhandlingen skall också överlämnas till Carolina Redivivas vaktmästeri vid spikningen. (För monografiavhandlingar som publiceras i någon av Acta Universitatis Upsaliensis serier inlämnas tio tryckta exemplar vid spikning.)

 

Måste jag spika både elektroniskt och manuellt på universitetshuset?
Enligt rektors beslut är den elektroniska spikningen den enda som är obligatorisk. Den traditionella spikningen i universitetshuset är numera helt frivillig. (Om du vill sätta upp ett spikblad eller spika upp en avhandling i t.ex. universitetshuset eller Engelska parken, tar du med dig och visar upp spikningskvittot för vaktmästaren på universitetshuset för att få hjälp.)

 

Var spikar jag?
Du spikar hos Carolina Rediviva vaktmästeriet. Gå till Carolinas södra gavel, den som vetter mot Uppsala slott, och ring på porttelefonen. Vaktmästeriet har öppet för avhandlingsärenden kl. 8.30–12.00; 13.00–15.00 varje vardag under det akademiska läsåret, förutom helgdagar och klämdagar. Om du har flera frågor kan du vända dig direkt till Post- och leverans (018-471 3928).

Vägbeskrivning: Carolina Rediviva vaktmästeri

 

Var ansöker jag om förkortad spikningstid?
Om du har synnerliga skäl kan du ansöka om kortare spikningstid än tre veckor (stor restriktivitet tillämpas). Ansökan, som skall vara tillstyrkt av handledare och opponent, ställs till fakultetens dekanus och inlämnas till fakultetens kansli.

 

Vad gör jag om jag är förhindrad att personligen spika och lämna böckerna på Carolina Rediviva?
Om du är förhindrad att spika personligen går det bra att skicka ett ombud med fullmakt som utför spikningen och lämnar böckerna.
MALL: Fullmakt ombud (PDF)

 

Vad är ett spikningskvitto?
Vid leveransen av de tryckta avhandlingarna till universitetsbiblioteket skrivs ett spikningskvitto ut och undertecknas av doktoranden. Detta bekräftar leveransen av avhandlingarna och att doktoranden har spikat. Doktoranden får en kopia på spikningskvittot.