Avhandlingsproduktion

Spikning

Vad är elektronisk spikning?

När spikar jag?

När publiceras uppgifterna om avhandlingen och disputationen i universitetets avhandlingsdatabas?

Kan jag korrekturläsa uppgifterna på spikbladet?

Vad krävs för att kunna spika?

Måste jag spika både elektroniskt och manuellt på universitetshuset?

Var spikar jag?

Var ansöker jag om förkortad spikningstid?

Vad gör jag om jag är förhindrad att personligen spika och lämna böckerna på Carolina Rediviva?

Vad är ett spikningskvitto?

Licentiat-uppsatser


Vad är elektronisk spikning? 

Innan din disputation ska du offentliggöra din avhandling genom så kallad spikning. Doktorsavhandlingar ska enligt Uppsala universitets Riktlinjer för utbildning på forskarnivå spikas minst tre veckor innan disputation.

Elektronisk spikning är enligt Rektors beslut den enda obligatoriska spikningen. Den innebär att spikningsuppgifterna – abstract samt tid och plats för disputation – publiceras i DiVA. Spikningen sker i två obligatoriska steg:

  1. Du förbereder spikningen genom att registrera din avhandling i DiVA. Det gör du i samband med att du lämnar in dina filer till Avhandlingsproduktion.

  2. Du slutför spikningen genom att lämna sju tryckta exemplar av avhandlingen till personalen i informationsdisken på Carolina Rediviva (fr.o.m. 16 augusti gäller 5 exemplar). Datumet får du i din tidsplan. Du måste legitimera dig med körkort, pass eller ID-kort (Campuskort gäller ej).

 

När spikar jag?
Spikningar skall göras senast tre veckor innan disputation. Eftersom spikningen måste ske under tiden 16 augusti–14 juni måste den som disputerar innan 5 september göra spikningen under vårterminen senast 14 juni.

 

När publiceras uppgifterna om avhandlingen och disputationen i universitetets avhandlingsdatabas?
När du slutför spikningen genom att lämna sju tryckta exemplar av avhandlingen till personalen vid Informationsdisken på Carolina Rediviva (fr.o.m. 16 augusti gäller 5 exemplar), får du ett digitalt spikningskvitto skickat till din mail-adress som bekräftar att avhandlingen har spikats. När detta är gjort blir din avhandling offentlig på sidan med kommande disputationer i DIVA.

 

Vad krävs för att kunna spika?
För att få spika måste du som doktorand ha fått avhandlingen godkänd från din fakultet samt ha bokat tid för disputation. Information om avhandlingen och disputation skall dessutom registreras i DiVA. Fem tryckta exemplar av avhandlingen skall också överlämnas till personal vid Informationsdisken på Carolina Rediviva vid spikningen (fr.o.m. 16 augusti gäller 5 exemplar).

 

Måste jag spika både elektroniskt och manuellt på universitetshuset?
Enligt rektors beslut är den elektroniska spikningen den enda som är obligatorisk. Den traditionella spikningen i universitetshuset är numera helt frivillig. (Om du vill sätta upp ett spikblad eller spika upp en avhandling i t.ex. universitetshuset eller Engelska parken, tar du med dig och visar upp spikningskvittot för vaktmästaren på universitetshuset för att få hjälp.)

 

Var spikar jag?
Du spikar vid Informationsdisken på Carolina Rediviva. Gå in genom Carolina Redivivas huvudentré. Informationsdisken, som du hittar rakt fram, har öppet för avhandlingsärenden kl. 09.00–15.00 varje vardag under det akademiska läsåret, förutom helgdagar och klämdagar. Du måste legitimera dig med körkort, pass eller ID-kort (Campuskort gäller ej).

 

Var ansöker jag om förkortad spikningstid?
Om du har synnerliga skäl kan du ansöka om kortare spikningstid än tre veckor (stor restriktivitet tillämpas). Ansökan, som skall vara tillstyrkt av handledare och opponent, ställs till fakultetens dekanus och inlämnas till fakultetens kansli.

 

Vad gör jag om jag är förhindrad att personligen spika och lämna böckerna på Carolina Rediviva?
Om du är förhindrad att spika personligen går det bra att skicka ett ombud med fullmakt som utför spikningen och lämnar böckerna.
MALL: Fullmakt ombud (PDF)

 

Vad är ett spikningskvitto?
Vid leveransen av de tryckta avhandlingarna till universitetsbiblioteket får du ett digitalt spikningskvitto till din mail-adress. Detta bekräftar leveransen av avhandlingarna och att du har spikat.

 

Licentiat-uppsatser
Till skillnad från doktorsavhandlingar ska licentiat-uppsatser normalt inte överlämnas i tryckt form eller spikas digitalt på biblioteket. Licentiander bör dock kontrollera om fakulteten eller institutionen har särskilda krav på hur texten ska göras tillgänglig inför seminariet. I Uppsala universitets riktlinjer för utbildning på forskarnivå anges att ”För licentiatuppsats gäller motsvarande tillgänglighetstid inför licentiatseminarium som för doktorsavhandling”. Det innebär att licentiatuppsatser ska vara publikt tillgängliga senast tre veckor före seminariet.