Avhandlingsproduktion

Tekniska frågor

Hur skickar jag in min avhandling till Avhandlingsproduktion?

Du får en länk för uppladdning av din avhandling via mejl ca 1 vecka före inlämning av filer. Ingen inloggning krävs. Länken visar en sida, där du drar och släpper dina dokument, se bild
 

Hur gör jag en tryckvärdig PDF-fil?

Om du har tillgång till programmet Adobe Acrobat Professional (tyvärr räcker det inte med bara Adobe Reader) kan du skriva ut PDF-filer. Alla PDF-filer är inte likadana – en del är lämpade för elektronisk publicering och andra för tryckt publicering. Dessutom finns det olika sätt att skapa PDF-filer. Vi rekommenderar inte att du använder dig av de knappar eller menyer som läggs till i MS Word då Adobe Acrobat Professional installeras eftersom det kan generera oförutsedda fel. Istället bör du skriva ut dokumentet med hjälp av Acrobat Distiller som går att finna i utskriftsmenyn: Arkiv→Skriv ut… Du måste också ändra inställningarna för Distiller, som du når under Egenskaper→Adobe PDF Settings i dialogrutan Skriv ut..., och välja inställningen "Tryck" eller "Tryckkvalitet", så att dokumentet skrivs ut för tryck. (Tyvärr är inte inställningarna för tryck helt optimala, därför rekommenderar vi att du tar kontakt med Avhandlingsproduktion för mer information.)
 

Vilka typsnitt och typsnittsstorlekar ska jag använda i min avhandling?

De typsnitt och storlekar som används i avhandlingsmallen är anpassade för att vara lätta att läsa på pappersformatet S5 (165 x 242 mm). Löptexten återges med teckenstorleken 11 pt, Rubriknivå 1 med 18 pt, Rubriknivå 2 med 15 pt, Rubriknivå 3 med 13 pt, Rubriknivå 4 med 11 pt fetstil och Rubriknivå 5 med 11 pt kursiv stil. Teckensnittet som används är genomgående Times New Roman, då det är en kompakt och lättläst stil som dessutom innehåller en stor uppsättning alfabet och symboler. Andra teckensnitt som används i ett fåtal serier är Berling och Adobe Garamond.
 

Hur får jag tryckunderlag för artiklar?

Kontakta tidskriften som tillhandahåller PDF-filer som kan användas för tryckningen. Avhandlingsproduktion kan ta fram tryckvärdiga PDF-filer av manuskript skrivna i Word.
 

Hur får jag ett ISBN-nummer?

ISBN- och serienummer tillhandahålls av Avhandlingsproduktion när du har registrerat din avhandling i DiVA.